Mokymai

Mes siūlome tarptautiniu mastu pripažintus savižudybių prevencijos mokymus safeTALK ir pradinės intervencijos mokymus ASIST. Šios programos suteikia žinių ir įgūdžių, kurie padeda apsaugoti gyvybes. Mokymuose naudojami vaizdo įrašai, diskusijos ir praktinės užduotys, skatinančios geresnį temos supratimą ir išmokimą.

safe_talk_logo

safeTALK mokymai

Kad visi būtų pasirengę pastebėti savižudybės pavojų

Dauguma galvojančių apie savižudybę žmonių tiesiogiai arba netiesiogiai kviečia jiems padėti. safeTALK yra 4 valandų trukmės mokymai, kuriuose dalyviai išmoksta atpažinti kvietimus ir nukreipti galvojantį apie savižudybę žmogų tolimesnės pagalbos.

safeTALK mokymuose gali dalyvauti bet kuris žmogus, norintis padėti apsaugoti savo artimoje aplinkoje esančius žmones nuo savižudybės. Vienintelis reikalavimas – dalyvis turi būti vyresnis nei 16 metų.

Baigę safeTALK mokymus dalyviai sugebės

  • atpažinti žmones, kurie gali turėti minčių apie savižudybę;
  • pritaikyti TALK žingsnius, kad žmogus pasiektų tolimesnę pagalbą. Tolesnės pagalbos teikėjas gali būti ASIST mokymus baigęs žmogus ar psichikos sveikatos specialistas;
  • bus labiau linkę suteikti pagalbą esant poreikiui.
asist_logo

ASIST mokymai

Savižudybės intervencijos įgūdžių mokymai

Tai yra tarptautinius apdovanojimus pelniusi dviejų dienų trukmės programa, paruošianti dalyvius suteikti galvojančiam apie savižudybę žmogui pirmąją pagalbą naudojant PAL modelį. Tai unikalus, rinktis gyvenimą skatinantis modelis. Tyrimai rodo, kad turintiems minčių apie savižudybę žmonėms pokalbis su ASIST baigusiu pagalbos teikėju susilpnina norą žudytis ir sustiprina viltį.

Dauguma ASIST dalyvių dirba įvairiose srityse kaip pagalbos teikėjai, tačiau ir į šiuos mokymus gali ateiti bet kuris vyresnis nei 16 metų žmogus.

Baigę ASIST programą dalyviai galės:

  • identifikuoti žmones, kurie turi minčių apie savižudybę;
  • juos išklausyti ir pokalbyje pastebėti dalykus, kurie sieja šį žmogų su gyvenimu;
  • atlikti rizikos įvertinimą, kartu su žmogumi sukurti saugumo planą ir pasiekti susitarimą, kad saugumą užtikrinantys veiksmai bus atlikti;
  • suprasti, kaip nuostatos ir įsitikinimai gali paveikti pagalbos teikimą.

Norėdami surengti mokymus savo bendruomenėje ar organizacijoje, susisiekite su mumis: info.savizudybiuprevencija@gmail.com

Norėdami sudalyvauti mokymuose, ieškokite informacijos apie būsimų mokymų datas savo miesto ar rajono visuomenės sveikatos biure.

Skrajute